niedziela, 22 maja 2016

10 cytatów z Björk, które mogą Ci się przydać. No bo nigdy nie wiadomo

Björk 

Muzyka. Islandia. Gejzery. Wulkany. Ziemia. Lód. Płomień. Żywioły. Krzyk. Szept. Kolory. Czerń i biel. Bicie serca. Szybki oddech. Łzy. Poezja. Cielesność. Dziewczynka. Wojownik. Geniusz.  
Oto "wyplułam" przed Wami to, co kojarzy mi się z jej twórczością. Dorobek artystyczny Björk jest dla mnie geniuszem. Wszystko w nim jest przemyślane i ma znaczenie. Począwszy od tego w jaki sposób używa swojego głosu, poprzez dobór instrumentów i aranżacji, na scenicznym wizerunku kończąc. Jej teksty piosenek to poezja, którą zresztą oprócz muzyki, również tworzy. Poniżej znajdziecie 10 cytatów z tekstów jej piosenek, które mogą się Wam kiedyś przydać. Nigdy nie wiadomo. 


                                                         ∞


If you ever get close to a human or human behavior be ready, be ready to get confused (...). And there's no map and a compas wouln't help at all. 
Jeśli kiedykolwiek będziesz w pobliżu człowieka lub ludzkich zachowań przygotuj się, przygotuj na zbicie z tropu (...). Nie ma na to mapy ani kompas nic tu nie pomoże. 
|"Human Behavior", album "Debiut" 1993"|

                                                         ∞

And if you complain once more you'll meet an army of me. You're allright there's nothing wrong self-sufficience please and get to work.
I jeśli jeszcze raz będziesz się użalał nad sobą poznasz armię mnie. Wszystko z tobą w porządku, nic się złego nie dzieje, proszę o samowystarczalność i do roboty.
|"Army of me", album "Post" 1995|

                                                         ∞


Come to me I'll take care of you, protect you. Calm, calm down. You're exhausted. Come lie down, you don't have to explain I understand.
Chodź do mnie, zaopiekuję się Tobą, obronię Cię. Uspokój, uspokój się. Jesteś wyczerpany. Chodź połóż się, nie musisz się tłumaczyć, rozumiem. 
|"Come to me", album "Debiut" 1993"|


                                                          ∞


My headphones, they saved my life. Your tape it lulled me to sleep.
Moje słuchawki, one uratowały mi życie. Twoje nagranie utuliło mnie do snu.
|"Headphones", album "Post" 1995|


                                                         ∞While you are away my heart comes undone, slowly unravel in a ball of yarn. The Devil collects it with a grin, our love, our love in a ball of yarn. He'll never return it so when you come back we'll have to make new love. 
Kiedy jesteś daleko moje serce się rozkłada, powoli zwija się w kulkę przędzy. Diabeł ją zbiera z uśmieszkiem, naszą miłość, naszą miłość, w kulce przędzy. Nigdy jej nie zwróci, więc kiedy powrócisz będziemy musieli stworzyć nową miłość.
|"Unravel", album "Homogenic" 1997|


                                                           
Once it was simple, one feeling at the time. It reached it's peak then transformed. These abstract complex feelings I just don't know how to handle them, should I throw oil on one of these moods but which one make the Joy peak, Humour peak, Frustration peak, Antyfhing peak, for clarity? 
Kiedyś to było proste, jedno uczucie naraz. Osiągnęło ono swój szczyt i przekształciło się. Te abstrakcyjne zawiłe uczucia, z którymi po prostu nie wiem co zrobić, czy powinnam rzucić oliwą, w któryś z tych nastrojów, ale który z nich to Szczyt Radości, Szczyt Humoru, Szczyt Frustracji, Szczyt Czegokolwiek, dla jasności?
|"Lionsong", album "Vulnicura" 2015|


                                                     ∞


I play dead and it stops the hurting. I play dead and the hurting stops. 
Udaję martwią i to przestaje boleć. Udaję martwą i ból ustaje.
|"Play dead", album "Debiut" 1993|

          
                                                      ∞


You don't have to speak I feel emotional landscapes, they puzzle me then riddle gets solved and you push me up to this state of emergency how beautiful to be, state of emergency is where I want to be. 
Nie musisz nic mówić, czuję emocjonalne krajobrazy, zastanawiają mnie i gdy zagadka zostaje rozwiązana wrzucasz mnie wprost w ten wyjątkowy stan, jak pięknie w nim być, nadzwyczajny stan jest tam gdzie chcę, żeby był.
|"Joga", album "Homogenic" 1997|


                                                       ∞


Show me emotional respect I have emotional needs. I wish to synchronize our feeling.
Okaż mi emocjonalny szacunek, mam swoje emocjonalne potrzeby. Chciałabym zsynchronizować nasze uczucia. 
|"Stonemilker", album "Vulnicura" 2015|


                                                       ∞


I don't know my future after this weekend and I don't want to.
Nie wiem jaka przyszłość mnie czeka po tym weekendzie i nie chcę wiedzieć.
|"Big Time Sensuality", album "Debiut" 1993|Coraz rzadziej chyba zwracamy uwagę na teksty piosenek. W aktualnym muzycznym mainstreamie trudno też o dobrą jakość tekstów. Należy to raczej do rzadkości. A myślę, że warto zwracać na to uwagę i warto wymagać. Choćby i od siebie i tego czego słuchamy. Czasem po prostu coś utknie w głowie i otworzy nam tam jakąś klapkę albo chwyci za serce i nie puści. I fajnie. Dla takich chwil warto żyć.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz